24 maj, 2018 GDPR, så hanterar vi dina personuppgifter

 
 

Vi på Gunnar Lövgren Fastigheter AB har alltid värnat om din personliga integritet, därför kommer vi även i fortsättningen att vara rädda om dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PuL. Mycket är sig likt, men
kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter skärps.

Gunnar Lövgren Fastigheter AB följer den vägledning för behandling av personuppgifter som vår
branschorganisation Fastighetsägarna har tagit fram. Klicka här för att läsa dokumentet i sin helhet.

Du kan även kontakta oss för att få dokumentet utskrivet på papper.

 

 

Publicerat den 24 maj 2018