Andrahandsuthyrning

 

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du alltid ett skriftligt medgivande från din hyresvärd. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning av hyreskontraktet..

Andrahandsuthyrning ansöker du om genom att fylla i vår blankett 'Ansökan om andrahandsuthyrning'. För att vi ska ge vårt medgivande behöver du ha beaktansvärda skäl för uthyrningen. Andrahandsuthyrningar sker alltid under en begränsad tid. Var noga med att alla handlingar är fullständiga och undertecknade, annars kan vi inte behandla ansökan.
Handläggningstiden är cirka två veckor från det att en komplett ansökan kommit in till hyresvärden så ansök om tillstånd för andrahandsuthyrning i god tid.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst står som ansvarig för lägenheten och att hyran betalas även om du hyr ut i andrahand. Det är därför viktigt att du informerar din andrahandshyresgäst om vad som gäller i tvättstugan, sophantering m.m. i den fastighet där du bor. Använd hyresgästpärmen där all information finns.
Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och skador i lägenheten debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Vid en godkänd andrahandsuthyrning erhåller du en från oss utskriven namnskylt med andrahandshyresgästens namn. Denna kan sedan sättas upp på plåten på brevinkastet, nedanför förstahandshyresgästens namnskylt.

Kontakta oss tre månader innan andrahandsuthyrningen upphör för att meddela om du tänker flytta tillbaka till lägenheten.
OBS! Andrahandshyresgästen har ingen möjlighet att få överta hyreskontraktet efter uthyrningsperioden.

 

Så här går du till väga:

1. Fyll i ansökan om att hyra ut i andrahand.
Upprätta tre original av andrahandskontraktet.
Ansökan tillsammans med de tre undertecknade andrahandskontrakten skickas till:
Gunnar Lövgren Fastigheter AB
Jakobsdalsgatan 11
412 68 Göteborg

Ansökningsblankett hittar du här

Hyresavtal för andrahandsuthyrning hittar du här

2. Andrahandskontraktet ska vara tidsbestämt, max ett år och signeras av både dig som förstahandshyresgäst samt föreslagen andrahandshyresgäst.

3. Skicka med intyg från arbetsgivare eller skola.
Intyget skall stämma överens tidsmässigt med den tid du önskar hyra ut.
Har du beaktansvärda skäl skriver du ner dessa på en A4-sida som du bifogar.

4. Skriv ner adress och telefonnummer till din nya, tillfälliga bostad, eller till en kontaktperson.
Om du kommer att befinna dig utomlands behöver vi en fullmakt ställd till en kontaktperson som kan ta hand om angelägenheter som rör hyreslägenheten under uthyrningsperioden.
Begär tillfällig eftersändning av din post.

När andrahandskontraktet är godkänt av oss, returnerar vi två exemplar till dig tillsammans med en bekräftelse på att vi godkänner uthyrningen, samt en namnskylt för andrahandshyresgästen.