BETALA HyrAN

 

Hyran betalas i förskott varje månad och skall vara Gunnar Lövgren Fastigheter tillhanda första vardagen i kalendermånaden. Hyresavier skickas till dig varje kvartal och du får avier till tre månader åt gången. Du får då ett inbetalningskort som du kan använda dig av när du betalar. Hyran inbetalas till vårt bankgironummer vilket framgår på hyresavin.

Det finns fyra sätt att betala på:

Autogiro
Information och blanketter hittar du här

Betalning via Internet
Via din Internetbank kan du betala hyran till vårt bankgironummer.
Längst ner till vänster på respektive avi finns OCR-numret som måste anges vid betalning över Internet.
Observera att varje månadsavi har ett eget unikt OCR-nummer.

Posta inbetalningen eller betala över disk
Det enklaste är att använda det förtryckta inbetalningskortet som finns på avin när du skickar in betalningen eller betalar över disk på ett post- eller bankkontor.
Om du väljer att inte göra det måste du på inbetalningen ange ditt lägenhetsnummer (lägenhetsnumret står på hyresavin) samt namn och den adress hyran avser, för att betalningen skall hamna rätt.

Betalning efter förfallodag medför att du påföres en förseningsavgift.
Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om du har tappat bort din hyresavi kontaktar du förvaltningen på tel. 031-89 51 50 eller info@glfastigheter.se så skickar vi ut en ny (ange namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer).

 

        Betala hyran.