IN- OCH UTFLYTTNING

 

Information vid inflyttning

Välkommen som hyresgäst hos Gunnar Lövgren Fastigheter!

Hyresgästinformation
Vid kontraktskrivningen erhåller alla nya hyresgäster en hyresgästpärm med all information gällande boende hos Gunnar Lövgren Fastigheter. Läs igenom denna pärm och spara informationen tillsammans med Ert hyreskontrakt.
All ny information sätts upp i trapphusen och två gånger per år delar vi ut ett nyhetsblad där ni kan läsa om förvaltningen och om det som händer i och runt våra fastigheter. Vår förhoppning är att ni skall bli nöjda med vår förvaltning och vår service.

Överlämning av lägenhet
Inflyttande hyresgäst får tillträde till lägenheten senast kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag skall inflyttningen ske den första vardagen därefter.
Några veckor efter att du flyttat in i lägenheten kommer vår förvaltning att kontakta er för att boka in en tid med vår besiktningsman som besöker lägenheten för att kontrollera så att allt har gått rätt till och att du har fått rätt antal nycklar. Du kan då ta upp eventuella frågor och funderingar när han är på plats.
Behöver du komma i kontakt med oss tidigare är du välkommen att ringa kontoret vardagar mellan kl. 8.00-12.00 på tel. 031-89 51 50.

Nycklar
Samtliga nycklar skall överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista. Listan går att beställa på www.sabo.se.

Städning
Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.
Flyttstädningen av lägenheten skall godkännas och signeras av tillträdande hyresgäst längst ner på blanketten Checklista vid utflyttning som den utflyttande hyresgästen erhåller tillsammans med sin uppsägningsbekräftelse. Skulle du som inflyttande hyresgäst inte godkänna städningen ska du så fort som möjligt kontakta förvaltningen innan någon åtgärd görs. Det är viktigt att lägenheten förblir i det skick den var i vid övertagandet då det annars är svårt att påvisa bristerna för avflyttande hyresgäst som i så fall behöver göra en kompletterande städning, alternativt debiteras för städning.
Eventuella skador som uppstår i lägenheten debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Checklista vid utflyttning hittar du här

Adressändring
Adressen ändrar du genom att ringa Svensk adressändring på tel. 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida, www.adressandring.se. Där har du också möjlighet
att beställa adressändringskort.

El, hemförsäkring, och övriga abonnemang
Glöm inte att anmäla nytt el-abonnemang, hemförsäkring och övriga abonnemang.

Autogiro
Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto den 30:e varje månad. Om den 30:e infaller på en helgdag dras pengarna nästföljande vardag.
Du får fortfarande en hyresavi så att du kan kontrollera det belopp som dras från ditt konto.
Information och blanketter hittar du här

 

Tryck här för att komma till Fastighetsägarnas riktlinjer vid in och avflyttning

..................................................................................

 

Information vid utflyttning

 

Överlämning av lägenhet
Lägenheten skall lämnas senast påföljande dag klockan 12.00 efter att avtalet upphört.
Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag skall lägenheten lämnas den första vardagen därefter.

Nycklar
Samtliga nycklar skall överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten. Även de nycklar som du själv anskaffat skall lämnas.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista. Listan går att beställa på www.sabo.se.

Visning och besiktning
Vi kontaktar den avflyttande hyresgästen i samband med att nytt hyresavtal ska skrivas och då måste lägenheten vara tillgänglig för visning och besiktning.
Om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innedörrar eller hatthylla, måste dessa finnas tillängliga när du flyttar ut. Notera även att alla plugghål måste fyllas igen innan avflyttningen och att eventuella skador skall vara åtgärdade. Skador som uppstått i lägenheten som inte är åtgärdade debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Städning
Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.
Flyttstädningen av lägenheten skall godkännas och signeras av tillträdande hyresgäst längst ner på blanketten Checklista vid utflyttning. Denna blankett skall kunna visas upp på begäran av hyresvärden.
Det är viktigt att flyttstädningen blir ordentligt gjord. Tänk på att om du städar dåligt får du bekosta en städfirma som städar åt dig.

Checklista vid utflyttning hittar du här

Adressändring
Adressen ändrar du genom att ringa Svensk adressändring på tel. 020-97 98 99 eller anmäla flytt via deras hemsida, www.adressandring.se. Där har du också möjlighet att beställa adressändringskort.

El, hemförsäkring, autogiro och övriga abonnemang
Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang och att anmäla ditt nya.
Autogiro sägs upp via din bank.

Grovsopor
Vid flytt uppstår ofta situationen att avflyttande hyresgäst vill göra sig av med en del saker som då blir att betrakta som grovsopor. Möbler och dylikt som ställs i soprummet kommer att debiteras. Grovsopor skall istället lämnas på en återvinningscentral. Alla hushåll i Göteborg har rätt att få ett ÅVC-kort. Med detta kort kan du avgiftsfritt lämna grovavfall från ditt hushåll sex gånger per år på någon av Göteborgs återvinningscentraler eller i någon grannkommun. Besök deras hemsida för öppettider och placering, www.goteborg.se.

 

Tryck här för att komma till Fastighetsägarnas riktlinjer vid in och avflyttning