IN- OCH UTFLYTTNING

 

Information vid inflyttning

Välkommen som hyresgäst hos Gunnar Lövgren Fastigheter!

Hyresgästinformation
Vid kontraktsskrivningen erhåller alla nya hyresgäster en hyresgästpärm med all information gällande boende hos Gunnar Lövgren Fastigheter. Läs igenom denna pärm och spara informationen tillsammans med Ert hyreskontrakt.
All ny information sätts upp i trapphusen och två gånger per år delar vi ut ett nyhetsblad där ni kan läsa om förvaltningen och om det som händer i och runt våra fastigheter. Vår förhoppning är att ni ska känna er nöjda med vår förvaltning och vår service.

Överlämning av lägenhet
Inflyttande hyresgäst får tillträde till lägenheten senast kl.12.00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska inflyttningen ske den första vardagen därefter.
Några veckor efter att du flyttat in i lägenheten kommer vår förvaltning att kontakta er för att boka in en tid med vår besiktningsman som besöker lägenheten för att stämma av att du har fått rätt antal nycklar. Du kan då ta upp eventuella frågor och funderingar när han är på plats.
Behöver du komma i kontakt med oss tidigare är du välkommen att ringa kontoret vardagar mellan kl. 8.00-12.00 på tel. 031-89 51 50.

Nycklar
Samtliga nycklar ska överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Städning
Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.
Flyttstädningen av lägenheten ska godkännas och signeras av tillträdande hyresgäst längst ner på blanketten Checklista vid utflyttning som den avflyttande hyresgästen erhåller tillsammans med sin uppsägningsbekräftelse. Skulle du som inflyttande hyresgäst inte godkänna städningen ska du så fort som möjligt kontakta förvaltningen innan någon åtgärd görs. Det är viktigt att lägenheten förblir i det skick den var i vid övertagandet då det annars är svårt att påvisa bristerna för avflyttande hyresgäst som i så fall behöver göra en kompletterande städning, alternativt debiteras för städning.
Eventuella skador som uppstår i lägenheten debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Information vid inflyttning hittar du här

Flyttanmälan och adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lantmäteriets numrering av lägenheter består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen resp. lägenhet finns.

El, hemförsäkring, och övriga abonnemang
Glöm inte att anmäla nytt el-abonnemang, hemförsäkring och övriga abonnemang.

Autogiro
Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto den 30:e varje månad. Om den 30:e infaller på en helgdag dras pengarna nästföljande vardag.
Du får fortfarande en hyresavi så att du kan kontrollera det belopp som dras från ditt konto.
Information och blanketter hittar du här


..................................................................................

 

Information vid utflyttning

 

Överlämning av lägenhet
Lägenheten ska lämnas senast påföljande dag klockan 12.00 efter att avtalet upphört.
Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska lägenheten lämnas den första vardagen därefter.

Nycklar
Samtliga nycklar ska överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten. Även de nycklar som du själv anskaffat ska lämnas.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Besiktning

För att bedöma lägenhetens skick görs en besiktning av lägenheten när den sägs upp.

Eventuella defekter eller skador ska vara åtgärdade innan avflyttningen. Även plugghål och dylikt ska vara ifyllda på ett fackmannamässigt sätt.

Skulle du inte fullgöra dina skyldigheter före utflyttningen kommer vi att debitera dig enligt SABO´s nyckeltalslista för kostnaderna för iordningställande av lägenheten. Om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innerdörrar, garderober eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut.

Visning

Du som hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid, dag– eller kvällstid, för de intressenter som hyresvärden erbjuder visning.

Städning

Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.

Det är viktigt att flyttstädningen blir ordentligt gjord. I samband med överlämnandet av nycklar ska en gemensam översyn göras där tillträdande hyresgäst ska godkänna att städningen är gjord på ett tillfredsställande sätt, se bifogad checklista för flyttstäd.

Tänk på att om du städar bristfälligt får du bekosta en städfirma som städar åt dig.

Om du önskar tips på städfirma får du gärna kontakta oss på kontoret, 031-89 51 50.

Checklista vid utflyttning hittar du här

Flyttanmälan och adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se)

El, hemförsäkring, autogiro och övriga abonnemang
Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang och att anmäla ditt nya.
Autogiro sägs upp via din bank.

Grovsopor
Vid flytt uppstår ofta situationen att avflyttande hyresgäst vill göra sig av med en del saker som då blir att betrakta som grovsopor. Möbler och dylikt som ställs i soprummet kommer att debiteras med kostnaden för bortforsling. Grovsopor ska istället lämnas på en återvinningscentral. Alla hushåll i Göteborg har rätt att få ett ÅVC-kort. Med detta kort kan du avgiftsfritt lämna grovavfall från ditt hushåll sex gånger per år på någon av Göteborgs återvinningscentraler eller i någon grannkommun. Besök deras hemsida för öppettider och placering, www.goteborg.se.