IN- OCH UTFLYTTNING

 

Information vid inflyttning

Välkommen som hyresgäst hos Gunnar Lövgren Fastigheter!

Hyresgästinformation
Vid kontraktsskrivningen får alla nya hyresgäster en hyresgästpärm med all information gällande boende hos Gunnar Lövgren Fastigheter. Läs igenom denna pärm och spara informationen tillsammans med ert hyreskontrakt.
All ny information sätts upp i trapphusen och två gånger per år delar vi ut ett nyhetsblad där ni kan läsa om förvaltningen och om det som händer i och runt våra fastigheter. Vår förhoppning är att ni ska känna er nöjda med vår förvaltning och vår service.

Städning
Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.
Innan överlämnandet av nycklar sker ska en gemensam översyn av städningen göras med avflyttande och inflyttande hyresgäst. Tillträdande ska godkänna att städningen är gjord på ett tillfredsställande sätt genom att signera checklistan för flyttstäd. Checklistan har avflyttande hyresgäst fått tillsammans med sin uppsägningsbekräftelse. Rensning av vattenlås i kök omfattas inte av flyttstädningen. Tillträdande hyresgäst ska vi inflytt kontrollera att det rinner ner bra i köksavloppet. Om det finns misstanke om begynnande stopp ska det felanmälas till hyresvärden som ombesörjer en rensning av vattenlåset.

Överlämning av lägenhet samt nycklar
Inflyttande hyresgäst får tillträde till lägenheten senast kl.12.00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska inflyttningen ske den första vardagen därefter. Överlämningen av nycklar ska ske på vårt kontor och i samband med detta ska den signerade städchecklistan visas upp. Tänk på att ni behöver boka tid för överlämningen i god tid före tillträdet. Samtliga nycklar som tillhör lägenheten samt allmänna utrymmen (minst 3 st. uppsättningar) ska överlämnas till tillträdande hyresgäst om ingen annan överenskommelse har skett.

Flyttanmälan och adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). Du som bor i lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lantmäteriets numrering av lägenheter består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen resp. lägenhet finns.

El, hemförsäkring, och övriga abonnemang
Glöm inte att anmäla nytt el-abonnemang, hemförsäkring och övriga abonnemang.

Autogiro
Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt bankkonto den 30:e varje månad (28:e/29:e för februari). Om den 30:e infaller på en helgdag dras pengarna närmast föregående bankdag.
Du får fortfarande en hyresavi så att du kan kontrollera det belopp som dras från ditt konto.
Information och blanketter hittar du här

Information vid inflyttning hittar du här

..................................................................................

 

Information vid utflyttning


Besiktning

För att bedöma lägenhetens skick görs en besiktning av lägenheten när den sägs upp. Eventuella defekter eller skador ska vara åtgärdade innan avflyttningen. Även plugghål och dylikt ska vara ifyllda på ett fackmannamässigt sätt. Skulle du inte fullgöra dina skyldigheter före utflyttningen kommer vi att debitera dig enligt SABO´s nyckeltalslista för kostnaderna för iordningställande av lägenheten. Om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innerdörrar, garderober eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut.


Visning

Du som hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid, dag– eller kvällstid, för de intressenter som hyresvärden erbjuder visning.


Städning

Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen.

Det är viktigt att flyttstädningen blir ordentligt gjord. Innan överlämnandet av nycklar sker ska en gemensam översyn av städningen göras med avflyttande och inflyttande hyresgäst. Tillträdande hyresgäst ska godkänna att städningen är gjord på ett tillfredsställande sätt genom att signera den bifogade checklistan för flyttstäd.

Tänk på att om du städar bristfälligt får du bekosta en städfirma som städar åt dig.

Om du önskar tips på städfirma får du gärna kontakta oss på kontoret, 031-89 51 50.

Överlämning av lägenhet samt nycklar
Efter att avtalet upphört ska lägenheten lämnas senast påföljande dag klockan 12.00.
Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska lägenheten lämnas den första vardagen därefter. Överlämningen av nycklar ska ske på vårt kontor och i samband med detta ska den signerade städchecklistan visas upp. Tänk på att  boka tid för överlämningen i god tid före avflyttningen. Samtliga nycklar som tillhör lägenheten samt allmänna utrymmen (minst 3 st. uppsättningar) ska överlämnas om ingen annan överenskommelse har skett. Även de nycklar som du ev. själv anskaffat ska lämnas. Glöm ej ev. tvättlås och att ta bort hänglås till vinds- och/eller källarförråd.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.

Flyttanmälan och adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se)

El, hemförsäkring, autogiro och övriga abonnemang
Glöm inte att avsluta ditt gamla abonnemang och att anmäla ditt nya, gäller bl.a. el och bredband.
Autogiro sägs upp via din bank.

Grovsopor
Tänk på att det är förbjudet att ställa möbler och grovsopor på ej angiven plats i allmänna utrymmen. Bortforsling av gropsopor kommer att debiteras. Dessa ska istället lämnas på en återvinningscentral. Alla hushåll i Göteborg har rätt att få ett ÅVC-kort. Med detta kort kan du avgiftsfritt lämna grovavfall från ditt hushåll på någon av Göteborgs återvinningscentraler. Besök hemsidan www.goteborg.se för öppettider och placering, 

Checklista vid utflyttning hittar du här