fastigheter

 

Gunnar Lövgren Fastigheter AB har egna fastigheter samt förvaltar Gunnar Lövgren Förvaltnings AB:s fastigheter.
Fastigheterna ligger i Göteborgsregionen med fokus på centrala Göteborg.

Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer om varje fastighet.

 

Götabergsgatan 26.