Allt om ditt boende

 

Andrahandsuthyrning

Information och blanketter hittar du här

..................................................................................

Autogiro

Information och blanketter hittar du här

..................................................................................

Brandinformation

Om det börjar brinna!
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

Förebygg brand så här:
• Lämna aldrig ett rum med brinnande ljus.
• Var försiktig med spisplattor.
• Förvara inte något i trapphuset. Barnvagnar, pulkor, dörrmattor etc. är förbjudet.
• Kontakta värden om lås till källare eller vind inte fungerar.
• Ställ aldrig brännbart material i allmänna utrymmen.
• Kontrollera att brandvarnare är i funktion.
• Håll elektrisk utrustning ren från damm.
• Rengör köksfläkten regelbundet.

Om det brinner i huset:
• Gå aldrig ut i rökfyllt trapphus – du kan bli medvetslös efter några andetag!
• Stanna kvar i din lägenhet. Den ska klara att stå emot brand i minst 60 minuter.
• Larma räddningstjänsten, ring 112!
• Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar.
• Gå ut på balkongen eller till ett fönster och vänta på hjälp!
• Om trapphuset inte är rökfyllt: Gå ut!
• Varna andra om du kan.
• Använd aldrig hissen!

Om det brinner i lägenheten:
• Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker.
• Larma räddningstjänsten, ring 112!
• Släck om du kan. Har du en brandsläckare rikta den mot glöden, inte mot lågorna. Aldrig vatten på elektriska apparater eller brinnande fett eller olja – det kan explodera.
• Öppna aldrig en dörr om det kan brinna på andra sidan. Känn upptill på dörren. Om det är varmt brinner det förmodligen på andra sidan.
• Lämna lägenheten och stäng alla dörrar bakom dig. Annars sprids elden och röken mycket snabbare i lägenheten och i trapphuset.
• Varna andra som hotas av branden.

..................................................................................

Felanmälan

Är det något fel som ni vill meddela fastighetsskötarna eller om du har några allmänna synpunkter på fastighetsskötseln, kontakta förvaltningen på tel. 031-89 51 50 måndag-fredag 8.00-15.00 (lunchstängt 11:30-12:30), eller tryck på länken nedan för att komma till vårt felanmälan formulär.

Vid akuta ärenden eller störningar då kontoret är stängt, ring:
SECURITAS tel. 031-130 140.

Formulär för felanmälan hittar du här

..................................................................................

Mata ej fåglarna

Mata inte fåglar i bostadsområdet! Anledningen till att det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster, balkong eller på marken i våra bostadsområden är att fågelfjädrar och avföring sprider sig till öppna balkonger och fönster. Dessutom lockar matrester på marken till sig råttor, duvor och måsar som förorenar och kan sprida smitta.

..................................................................................

GDPR / Personuppgifter

Vi följer de riktlinjer som vår branschorganisation Fastighetsägarna har tagit fram när det gäller behandling av personuppgifter. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns samlat i dokumentet "Behandling av personuppgifter".

Information hittar du här

..................................................................................

Grillning

En sommarfavorit är att grilla sin mat utomhus. Det är dock inte tillåtet att grilla med

kol- eller gasolgrill på balkongen, endast elgrill. Tänk på att det inte får störa dina grannar, ha gärna en dialog inför kommande grillkvällar.

Grilla gärna på gården istället på medhavd grill.

Om du grillat med engångsgrill så tänk på att placera grillen på ett brandsäkert underlag och släck glöden genom att hälla vatten över den. Vänta till följande dag innan grillen slängs så att glöden hunnit slockna ordentligt. En het grill kan lätt orsaka brand i soprummet.

..................................................................................

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Skulle detta uppkomma genom otur eller vårdslöshet kan du som hyresgäst tvingas stå för hyresvärdens självrisk eller själva reparationen. Du kan även bli skyldig till att ersätta grannen för eventuella skador på dennes egendom. Har du en hemförsäkring betalar du endast din egen självrisk.

..................................................................................

Hyror

Information hittar du här

..................................................................................

Inflyttning

Information hittar du här

..................................................................................

Lägenhetsansökning

Vi har ingen intern kö. De lägenheter som blir tillgängliga förmedlas via www.homeq.se

..................................................................................

Lägenhetsbyte

För att få byta din lägenhet krävs skriftligt samtycke från oss och för att vi ska ge detta behöver du ha beaktansvärda skäl för bytet samt ha bott i lägenheten i minst 1 år.
Handläggningstiden är cirka sex veckor från det att en komplett ansökan kommit in till hyresvärden så ansök om tillstånd för lägenhetsbyte i god tid.

Tänk på att:
En ansökan om lägenhetsbyte ska alltid kompletteras med:
- Personbevis för nuvarande och föreslagen hyresgäst.
- Arbetsgivarintyg för föreslagen hyresgäst med inkomstuppgift.
- Vidimerad kopia av föreslagen hyresgästs nuvarande hyreskontrakt.

Ansökningsblankett för lägenhetsbyte hittar du här

Byta lägenhet internt
Önskar du att byta din lägenhet internt så finns det ett annonsforum kallat bytestorget här på hemsidan där kan du se ifall någon lagt upp ett passande önskemål och även lägga in din egen annons.

Tryck här för att komma till Bytestorget

..................................................................................

Miljö

Avlopp
När avfall hamnar på fel ställe kan det göra stor skada. Om farligt avfall hamnar i avloppsvattnet eller i förbränningsugnen kommer en del av det giftiga att hamna i havet eller i luften.
Häll aldrig några vätskor, kemikalier eller gamla mediciner i toaletten. Lämna ditt farliga avfall till en miljöstation eller återvinningscentral.
Genom att tänka på vad du spolar ner i avloppet bidrar du till en bättre miljö.

Detta kan spolas ner i toaletten:
Toalettpapper, kiss, bajs, spyor, snor och blod.

Detta ska läggas i papperskorgen:
Bomullspinnar, plåster, bindor, tamponger, kondomer, tandtråd, tvättlappar, bomull, snus och cigaretter.

Lämna bort det miljöfarliga:
Lacknafta, målarfärg, nagellack, aceton, lösningsmedel och läkemedel.
Överblivna läkemedel lämnas till apoteket i en genomskinlig plastpåse.

Farligt avfall
Det farliga avfallet är skadligt för miljön och ska alltid sorteras ut från det övriga avfallet och lämnas på närmaste återvinningscentral, miljöstation eller i särskilt märkta kärl i ditt soprum.

Några exempel på farligt avfall:
• Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
• Sprayburkar med innehåll
• Lösningsmedel
• Batterier
• Färg-, lack- och limrester
• Febertermometrar

Elektronik
Produkter med sladd eller batteri räknas som el-avfall.
Elektronik innehåller material som går att återvinna, men samtidigt en del farliga ämnen som är skadliga för miljön.
Därför är det viktigt att elektronikavfallet tas hand om på rätt sätt genom att avfallet lämnas på närmaste återvinningscentral eller i särskilt märkta kärl i ditt soprum.

Återvinningscentral
Alla göteborgare har rätt att få ett ÅVC-kort. Med kortet kan du avgiftsfritt lämna avfall från ditt hus håll sex gånger per år på någon utav återvinningscentralerna.
Det finns två återvinningscentraler i Göteborg, en i Högsbo och en Sävenäs.
För information om hur du hittar dit och öppet tider kontakta Göteborgs Stad tel. 031-368 27 00 eller besök deras hemsida www.goteborg.se.

..................................................................................

Målning

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum men tillämpar behovsprövat underhåll. Vi utgår därför inte från några särskilda intervaller. Detta hindrar dock inte att du själv skaffar nya tapeter eller målar om.
Väljer du att på egen hand måla eller tapetsera tänk då på att arbetet måste vara fackmässigt utfört och att du ska välja neutrala kulörer som nästkommande hyresgäst rimligtvis kan godta. Var noga med maskeringen. Vägguttag, strömbrytare, tak och lister m.m. får ej kladdas ned med väggfärg. Du kan bli återställningsskyldig och i värsta fall även ersättningsskyldig om vi finner det nödvändigt att åtgärda lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Om du känner dig osäker på något gällande målningen, kontakta kontoret för rådgivning. Notera även att alla plugghål måste fyllas igen innan du flyttar ut. Lägenheten besiktigas vid varje avflyttning. Spara gärna överbliven färg då den kan nyttjas vid bättringsmålning och återställning av spik-/skruvhål.

OBS! Behöver taket målas om måste du först kontakta förvaltningen för godkännande då vissa lägenheter har limfärgstak som ej får övermålas.

..................................................................................

Parabol

Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler på balkongerna.

..................................................................................

Parkeringsplatser och garage

De flesta fastigheterna inom Gunnar Lövgren har inte parkering/garage tillhörande fastigheten.

Vi rekommenderar hyresgäster i fastigheter utan parkering/garage att söka boendeparkering via Göteborgs Stad. Se info på deras hemsida, www.goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/parkeringstillstand/boendeparkeringstillstand/.

Du kan även kolla runt i området och se om de finns någon närliggande parkering och i så fall ta kontakt med dem och se ifall man kan anmäla intresse för parkeringsplats.

Om du vill hyra en p-plats eller ett garage hos Gunnar Lövgren Fastigheter kontakta förvaltningen tel. 031-89 51 50.

..................................................................................

Skadedjur

Om ni upptäcker skadedjur eller ohyra kontakta Anticimex direkt. De utför nödvändig sanering utan kostnad. Uppge att fastigheten är försäkrad genom: If försäkringar

Tel: 0752-45 10 00

..................................................................................

Soprum

Gunnar Lövgren Fastigheter AB har valt att satsa ordentligt på källsortering i våra fastigheter då detta leder till en bättre miljö och ett bättre utnyttjande av resurser. Det som är sopor för någon kan vara värdefull råvara för andra. Mycket av det som förut kallades för avfall kan efter bearbetning användas som råvara till nytt material – plast, metall och biogas. Det material som inte kan återvinnas kommer till nytta i form av el– och värmeenergi då förbränningsugnen omvandlar restavfallet till fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer sedan våra hyresgäster till gagn som värme och varmvatten då alla hus i vår förvaltning är anslutna till fjärrvärmenätet.

Sopsortering
För att underlätta för våra hyresgäster att dra sitt strå till stacken har vi därför satsat på soprum med sortering av biologiskt avfall i alla våra hus utöver kärlen för restavfall. Vad som gäller övriga sorteringsmöjligheter så har alla hus, som inte har en återvinningsstation i direkt anslutning till huset, soprum som är utrustade med sorteringskärl även för metallförpackningar, hårda och mjuka förpackningar, tidningar och trycksaker, pappersförpackningar och kartong, ofärgade glasförpackningar samt färgade glasförpackningar. Alla soprum har dessutom utrustats med väggställ för glödlampor, batterier och lågenergilampor.

OBS! Biologiskt avfall ska alltid läggas i en särskild brun papperspåse som finns att hämta i soprummet. Påsen slängs precis som den är och får inte placeras i någon plastpåse, då töms inte kärlet! Behöver ni förstärka kompostpåsen använd då istället två papperspåsar.

Grovsopor
Tänk på att det är förbjudet att ställa möbler och grovsopor på ej angiven plats i allmänna utrymmen. Bortforsling av gropsopor kommer att debiteras. Dessa ska istället lämnas på en återvinningscentral. Alla hushåll i Göteborg har rätt att få ett ÅVC-kort. Med detta kort kan du avgiftsfritt lämna grovavfall från ditt hushåll på någon av Göteborgs återvinningscentraler. Besök hemsidan www.goteborg.se för öppettider och placering, 

..................................................................................

Spis med glaskeramikhäll

Informationsblad för rengöring av spis med glaskeramikhäll hittar du här 

..................................................................................

Standardförbättringar

Information hittar du här

..................................................................................

Störningar

Information hittar du här

..................................................................................

Trapphus, vind och källare

Allmän god ordning i trapphus är mycket viktigt av tre skäl.
1.  Risken för anlagda bränder ökar om det finns brännbara föremål som barnvagnar, skor, dörrmattor, tidningspapper och kartonger i trapphuset.
2.  Trapphuset ska användas av både räddningspersonal och boende vid en utrymning. Med mycket folk, mörker och rök blir framkomligheten livsviktig.
3.  Föremål i trapphusen är i vägen för våra städare som då får svårt att städa ordentligt och en dålig arbetsmiljö.

Föremål som förvaras i trapphuset eller vinds- och källargångar kommer att anses vara skräp och således slängas. Vid igenkännande kommer vi att debitera kostnaden för bortforsling.

OBS! Det är förbjudet att förvara brandfarliga vätskor och gasoltuber i lägenhetsförråden.

..................................................................................

Tv och bredband

Information hittar du här

Våra fastigheter berörs inte av nedsläckningen av det analoga TV-nätet.

..................................................................................

Tvättstuga

Bokningsregler manuell bokningstavla
Tvättstugan är endast avsedd för hyresgästerna i samma fastighet.
Det är endast tillåtet att boka en tvättid åt gången.
Den som har bokat tvättstugan har tillgång till tvättstugan under hela tvättpasset, detta gäller även vid sen ankomst, låt låset sitta kvar så länge tvättiden pågår.
Bokad men ej nyttjad tid är inte tillåten att ta utan vederbörandes godkännande.

Bokningsregler digitalt bokningssystem
Tvättstugan är endast avsedd för hyresgästerna i samma fastighet.
Du kan boka max 1 tvättpass/tvättstuga. Först efter avslutad tvättid kan ny tid bokas i samma tvättstuga.
I vissa tvättstugor finns det två uppsättningar av maskiner och torkrum. De benämns ”Tvätt och tork 1” och ”Tvätt och tork 2”. Det innebär att två hushåll kan använda tvättstugan samtidigt.
Tvättstugor med digitalt bokningssystem, bokas med hjälp av erhållen passérbricka  på plats vid tvättstugan.

Tvätt- & torktider varierar från hus till hus.

Tvättregler
Bygel-BH - Tvättas endast i separat tvättpåse.
Färgning - Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.
Husdjur - Har ni husdjur tänk på att rengöra maskinerna extra noga efter er p.g.a. allergier.

Torkråd
• Börja med att tvätta och torka de tjocka plaggen först.
• Häng tvätten glest och jämnt fördelad med de kraftiga plaggen närmast avfuktaren och de tunnare plaggen så som lakan och dyl. längst bort i rummet.
• Se till att alla fönster, ventiler och dörrar är stängda under hela torktiden.
• För att starta torkrumsavfuktaren/torkskåpet vrid timern till önskad torktid.
OBS! Vrid ej timern fram och tillbaks i onödan.

Fel/Skador
Fel eller skador ska omedelbart anmälas till förvaltningen på tel. 031-89 51 50. Skador som uppkommer genom oaktsamhet på utrustning eller annat i gemensamma utrymmen kan föranleda ersättningsskyldighet.

För allas trevnad lämna tvättstugan i samma skick som du vill finna den och se till att hålla din bokade tvättid.

..................................................................................

Uppsägning

Uppsägningen av lägenheten ska ske skriftligen och infaller till det månadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från att uppsägningen kommer in, 1 månad vid dödsfall.

Vi kommer att ta kontakt med Er i samband men att nytt avtal ska skrivas och då måste lägenheten vara tillgänglig för visning och besiktning. Tänk på att du under uppsägningstiden är skyldig att vara tillgänglig för visning och besiktning.

Uppsägningsblankett hittar du här

..................................................................................

Utelåst

Har du låst dig ute eller tappat bort dina lägenhetsnycklar ska du i första hand kontakta förvaltningen. Skulle detta ske när kontoret har stängt så tillkalla låssmed. Åtgärderna får du själv bekosta och låset som tas bort måste sparas i lägenheten. Det är viktigt att du sedan kontaktar förvaltningen och meddelar att det utförts ett låsbyte.

Förlorad nyckel innebär att vi tvingas byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.
Listan går att beställa på www.sabo.se.

..................................................................................

Utflyttning

Information hittar du här

..................................................................................

Vad du får och inte får göra i din hyresrätt

Ofta blir det ett visst slitage när man bor i en lägenhet men du behöver inte betala för normalt slitage. Du kan däremot bli skyldig att betala om du varit oförsiktig och orsakat skador i lägenheten.
Exempelvis hål i innerdörrar, skador på parkettgolv, sprickor i handfat eller bristfällig målning.

Ombyggnader
Du får inte ändra planlösningen, ta bort eller sätta upp väggar och inte heller ändra på fast inredning. Man får till exempel inte måla på kakel i badrum eller kök. Det är heller inte tillåtet att slipa eller lacka om befintliga parkettgolv. Om du önskar utföra någon ombyggnad i lägenheten måste du först kontakta förvaltningen och få det godkänt.
Persienner och rullgardiner får du själv bekosta och montera. Till utvändiga förändringar så som att sätta upp markiser behövs tillstånd från förvaltningen.

El-installationer
Alla fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.
Installationer av disk– och tvättmaskin, torktumlare och andra hushållsmaskiner måste utföras fackmannamässigt.
Inga vatten– eller elinstallationer får installeras utan tillstånd från förvaltningen.
Kontakta oss om strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver lagas eller bytas.
Som lägenhetsinnehavare ansvarar du själv för att byta säkringar, glödlampor och lysrör i din bostad.

..................................................................................

Ventilation

Det är viktigt att låta luften i din lägenhet cirkulera för ett hälsosamt inomhusklimat! Ventiler i din lägenhet ska vara öppna då det annars kan uppstå otrevlig lukt. Dålig luftcirkulation medför även dålig värmespridning. För att ventilerna ska fungera som det är tänkt är det viktigt att de är rena och fria från damm då drag i lägenheten ofta beror på igentäppta ventiler. 

Vardagsrum och sovrum
Öppna alla ventiler så att luft kan komma in och cirkulera. Vid ovanligt kalla dagar kan du tillfälligt stänga ventilerna.
Rengöring av ventiler sker enklast med dammsugare och fuktig trasa.

Kök, badrum och klädkammare
Håll ventiler rena genom att dammsuga och torka dem med trasa, utan att ändra inställningarna.

Filter i spisfläkten
Rengör spisfläktens filter genom att låta det ligga i varmt vatten med diskmedel i 5 minuter, skölj av och låt torka. Rostfritt filter diskas med fördel i diskmaskin.

Vädra
Vädra snabbt och intensivt! En ordentlig och snabb genomvädring orsakar mindre värmespill och drag än ett fönster som står på glänt en hel dag.

..................................................................................

Värme

Gunnar Lövgren har som policy att temperaturen ska vara mellan +20 och +22 grader för våra boende. Denna temperatur gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet vilket betyder att det på vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare eller varmare. För att termostaterna på dina element ska fungera ska elementen stå fria och inte täckas för av möbler eller tunga gardiner.

”Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen är lägre än +18 grader eller högre än +26 grader (under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till +28 grader inomhus. För behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer mellan +20 och +23 grader.”
Informationen är tagen ur Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus (SOSFS 2005:15).