Standardförbättringar

 

Vi erbjuder våra hyresgäster i den mån det finns möjlighet att beställa standardförbättringar. Nedan finns ett utdrag på populära förbättringar som kan utföras. Observera att inför en eventuell standardförbättring måste en besiktning göras för att bedöma om det är möjligt att genomföra önskad förbättring i just din lägenhet. För att beställa kontakta förvaltningen på tel. 031-89 51 50.

Läs mer om några utav de standardförbättringar som går att utföra nedan.


Standardförbättringar

 

Byte av standardspis till spis med varmluft och häll

 

30kr / mån

Diskmaskin

100kr / mån

Diskmaskin, om ombyggnad av skåp erfordras

140kr / mån

Installation engreppsblandare, från tvågrepp

10kr / mån

Installation termostatblandare

20kr / mån

Tittöga tamburdörr

5kr / mån

Extra lås - 9-tillhållarelås

10kr / mån

Extra garderob

20kr / mån

Inläggning av parkett (ej kök)

45kr m2 / år