25 oktober, 2019 En hyreslagsändring helt i linje med våra värdegrunder

 
 

Från och med 1 oktober 2019 trädde ändringarna av hyreslagen i kraft. Vi är flera hyresvärdar som välkomnar dessa ändringar då vi under många år har arbetat aktivt med att skapa trygga hyresförhållanden, och en hyresmarknad fri från svarthandel och olovliga andrahandsuthyrningar. Från och med 1 oktober är det alltså straffbart att hyra ut sin lägenhet i andrahand utan tillstånd och till en oskälig hyra. Från och med 1 juli 2018 är det dessutom brottsligt att inte vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Om man bryter mot ovanstående regler riskerar man böter eller fängelse.

Som hyresvärd anser vi att en hyresrätt i första hand ska tjäna som permanentbostad för den som har behov av ett tryggt och långsiktigt
hem. Den nya lagen kommer att hjälpa oss att friställa lägenheter som inte
används som bostad utan som inkomstkälla av kontraktsinnehavaren. En hyresrätt ska inte ha ett ekonomiskt värde i det avseendet att man som hyresgäst ska kunna tjäna pengar på den. Vår förhoppning över tid är inte att få loss så många lägenheter som möjligt, istället vill vi vara säkra på att de som har kontrakt hos oss faktiskt bor i sina lägenheter. Vi vill kunna lägga vår tid och vårt engagemang på ärliga och riktiga hyresförhållanden.

Läs mer om de nya reglerna nedan.

 

 

Publicerat den 25 oktober 2019